Baza firm c-Lite

Kardiolog katowice - polisclinic.pl

  • Katowice, 40-092, A. Mic­kie­wi­cza 26/2, Województwo: Śląskie
  • NIP: 9540001195

Opis działalności

"Polis Clinic" to Prywatna Opieka Lekarska i Spe¬cja¬li¬stycz¬na funk¬cjo¬nu¬ją¬ca na rynku od wielu lat. W naszej klinice wykonujemy szereg badań laboratoryjnych. Posiadamy dwie lo¬ka¬li¬za¬cje w Ka¬to¬wi-cach: *część za¬bie¬go¬wo¬-o¬pe¬ra¬cyj¬na mieści się przy ul. 1-go Maja 88 a,
*z gabinetów kon¬sul¬ta¬cyj¬nych w centrum miasta przy ul. Mic¬kie¬wi¬cza 26/2.
W naszej klinice pracują najlepsi specjaliści z dłu¬go¬let¬nim do¬świad¬cze¬niem kli¬nicz¬nym. Oferujemy Państwu pomoc w :
*chirurgii,
*chorobach we¬wnętrz¬nych,
*chorobach zakaźnych,
*dia¬be¬to¬lo¬gii,
*der¬ma¬to¬lo¬gii
*we¬ne¬ro¬lo¬gii
*en¬do¬kry¬no¬lo¬gii,
*ga¬stro¬en¬te¬ro¬lo¬gii, gi¬ne¬ko¬lo¬gii i po¬łoż¬nic¬twa, kar¬dio¬lo¬gii oraz urologii. Gwarantujemy satysfakcje z opieki naszego personelu i pomocy. Zapraszamy państwa na naszą stronę internetową.

Inne informacje

Promuj skuteczniej swoją firmę

Kardiolog katowice - polisclinic.pl

Dane kontaktowe

Ocena firmy

Ocena:

Ocena: 3.8/10 (110 głosów)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »